06
Ara 2018
YAZICIZADE AHMED BÎCAN HAZRETLERİ

Ahmed Bîcan Hazretleri, Yazıcızâde diye meşhur bir zattır. Muhammediyye adlı eseriyle tanınan Yazıcıoğlu Mehmed Hazretleri'nin küçük kardeşidir. Babasının adı yazıcı Salih Efendi'dir. Yazıcı Salih Efendi ise aslen Ankaralı...

MAKALEYİ OKU
16
Kas 2018
Şemun Aleyhisselam

İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden olduğu rivâyet edilen mübârek zât. Şemsûn diye de zikr edilir. Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem; 'Geçmiş zamanda Şemun (Şemsûn aleyhisselam) adlı bir...

MAKALEYİ OKU
30
Eki 2018
Zülkifl Aleyhisselam

İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. Peygamberliği kesin olarak belli olmayıp, âlimlerin ekserisi peygamber olduğunu söylemişlerdir. Asıl ismi Bişr olup, lakâbı Zülkifl'dir. Elyesa aleyhisselamdan sonra, kızmadan sabır göstererek...

MAKALEYİ OKU
28
Eyl 2018
Hızır Aleyhisselam

İbrahim aleyhisselamdan sonra yaşamış bir peygamber veya velî. Avrupa ve Asya kıtalarına hâkim olan Zülkarneyn aleyhisselamın askerinin kumandanı ve teyzesinin oğludur. İsminin, Belkâ bin Melkan, künyesinin Ebü'l-Abbâs olduğu ve soyunun...

MAKALEYİ OKU
20
Eyl 2018
Şemun Aleyhisselam

İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden olduğu rivâyet edilen mübârek zât.  Şemsûn diye de zikr edilir.Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem; 'Geçmiş zamanda Şemun (Şemsûn aleyhisselam) adlı bir...

MAKALEYİ OKU
10
Ağu 2018
Seyyid Şeyh Mevlana Halid-i Zilani (k.s.)

Osmanlı zamanında Anadolu'da yetişen evliyanın en büyüklerinden olup insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatarak onların dünyada ve ahirette saadet ve mutluluğa kavuşmalarına vesilen olan insanları Hakk'a davet eden,...

MAKALEYİ OKU
03
Ağu 2018
Bandırmalı Tatlıcı Ali Efendi

1331 (1913 veya 1914) Üsküp'te doğmuş, küçük yaşta Bandırma'ya yerleşmiş gönül ehli bir insandı Ali Öztaylan Efendi, yakınlarının deyimiyle Tatlıcı Ali Ağabey. Zâhirî tahsil îtibâriyle ilkokul mezunu. Bandırma'da kurduğu...

MAKALEYİ OKU
08
Haz 2018
Hz. Sa’d bin Abu Vakkas (r.a.) 

Sa'd bin Ebu Vakkas Hazretlerinin türbesi Gaziantep'in Araban ilçesinde ziyaret köyünün kuzeydoğusundaki mezarlığın yanı başında yer alır. Dikdörtgen planlı ve düzgün kesme taşlarla inşa edilmiş yapının iç bölümünde bağdadi...

MAKALEYİ OKU
01
Haz 2018
ABDULLAH BİN ZEYD ( radıyallahü anh )

Ezân-ı Muhammediyye'nin okunuşunu rüyasında görüp haber vermesinden dolayı 'Sâhibü'l-ezân” adı ile meşhûr olan sahâbî. Adı, Abdullah bin Zeyd bin Abd-i Rabbih bin Sa'lebe bin Zeyd bin Haris bin Hazrec el-Ensârî'dir....

MAKALEYİ OKU
25
Mayıs 2018
ABDÜRRAUF SAMDANİ HAZRETLERİ

Şeyh Seyyid Abdürrauf Samdani (k.s.) Hazretleri, Allah Rasulü (s.a.v.)'nün soyundan, Seyyid Baba Cafer Hazretleri'nin evlatlarından ulu bir mânâ sultanıdır.  Bu zat, Fatih Sultan Mehmet Hazretleri ile birlikte savaş için İstanbul'a...

MAKALEYİ OKU
27
Nis 2018
Abdürrahim Merzifoni

Sultan İkinci Murâd Han devri âlim ve velîlerinden olup, Abdurrahîm-i Rûmî olarak da bilinir. 1385-1390 (H.787-793) yılları arasında doğduğu tahmin edilmektedir. Asıl adı Abdürrahîm Nizâmeddîn'dir. Babası Sarı Danişmend adıyla tanınan...

MAKALEYİ OKU
06
Nis 2018
ABDÜRRAUF SAMDANİ HAZRETLERİ

Şeyh Seyyid Abdürrauf Samdani (k.s.) Hazretleri, Allah Rasulü (s.a.v.)'nün soyundan, Seyyid Baba Cafer Hazretleri'nin evlatlarından ulu bir mânâ sultanıdır. Bu zat, Fatih Sultan Mehmet Hazretleri ile birlikte savaş için İstanbul'a...

MAKALEYİ OKU
30
Mar 2018
KÜÇÜK HAMİD EFENDİ HAZRETLERİ

Üsküdar-İnadiye mahallesindeki Celvetî dergahının kurucusu, Celvetiyye tarikatı şeyhlerinin büyüklerinden Bandırma'lı Yusuf Efendi Hazretleri'nin büyük oğlu ve Divan sahibi Hâşim ERfendi'nin büyük kardeşi olup, Üsküdar'da...

MAKALEYİ OKU
16
Mar 2018
Celâleddîn-i Devânî

İslâm âlimlerinin ve velîlerin büyüklerinden. İsmi Muhammed bin Es'ad es-Sıddîkî ed-Devânî, lakabı Celâleddîn'dir. Hazret-i Ebû Bekr-i Sıddîk'ın neslinden olduğu için kendisine Sıddîkî denildi. 1429 (H. 833) senesinde...

MAKALEYİ OKU
09
Mar 2018
Celâleddîn-i Devânî

İslâm âlimlerinin ve velîlerin büyüklerinden. İsmi Muhammed bin Es'ad es-Sıddîkî ed-Devânî, lakabı Celâleddîn'dir. Hazret-i Ebû Bekr-i Sıddîk'ın neslinden olduğu için kendisine Sıddîkî denildi. 1429 (H. 833) senesinde...

MAKALEYİ OKU
01
Mar 2018
Başçı İbrahim Efendi

Başçı İbrahim Efendi , aslen başçılık mesleğini icra etmekle beraber müteahhit ve tüccar bir kişidir. Kayıtlarda Cem Sultan Türbesi müteahhidi olarak geçer. Babasının adı Abdullah'tır. Alimleri seven hayır sahenetsahibidir. Abdal...

MAKALEYİ OKU
22
Şub 2018
ÇANDARLI KARA HALİL HAYREDDÎN PAŞA

Osmanlı Devletinin ilk vezir ve kâdılarından. Hanefî mezhebi fıkıh âlimi ve meşhûr velî. İsmi Halil bin Ali'dir. Bugün Eskişehir'e bağlı Sivrihisar'ın Cendere köyünde dünyâya geldi. Bu sebeple Cenderî ve Çandarlı diye...

MAKALEYİ OKU
16
Şub 2018
Şeyh Muhiddin Efendi

Şeyh Muhiddin Efendi, Eflani ilçesine bağlı Demirli köyünde doğmuştur. Tahsilini medresede yaptıktan sonra tasavvuf ilmine karşı kendisinde merak ve arzu husule gelmiş ve bu batıni ilmi tahsil ederken kalbinde ilahi bir aşk zuhur etmiş, bunun...

MAKALEYİ OKU
16
Şub 2018
Hz. Yuşa (a.s.)

Yuşa Peygamber'e atfedilen anıt mezar, Bağdat tren istasyonunun yakınında Şeyh Maruf mezarlığında bulunmaktadır. Harun'un büyük oğlu Halife el-Emin'in yönetimi sırasında Dicle nehri taştı ve çok eski bir mezarı ortaya çıkardı....

MAKALEYİ OKU
09
Şub 2018
Bahri Dede

Evliyânın meşhurlarından. Edirne;#39;de doğdu ve orada yetişti. Doğum târihi bilinmemekte olup, 1566 (H.974) senesinde Bursa;#39;da vefât etti. Kabri Bursa;#39;daki zâviyesinde olup, ziyâret mahallidir. Edirne;#39;de zamânının âlimlerinden...

MAKALEYİ OKU
02
Şub 2018
Şeyh Muhiddin Efendi

Şeyh Muhiddin Efendi, Eflani ilçesine bağlı Demirli köyünde doğmuştur. Tahsilini medresede yaptıktan sonra tasavvuf ilmine karşı kendisinde merak ve arzu husule gelmiş ve bu batıni ilmi tahsil ederken kalbinde ilahi bir aşk zuhur etmiş, bunun...

MAKALEYİ OKU
26
Oca 2018
Pîrî Mehmed Paşa

Yavuz Sultan Selimdevrinin meş­hur simalarındanPîrî Mehmed Pa­şa'nın soyu,Cemaleddin Aksarayîyo­luylaHz. Ebûbekir'eulaşır. UlemadanMehmed Celâleddin bin Ahmed Çelebî'nin oğludur. Babası Aksaray'dan Amasya'ya göçtüğü...

MAKALEYİ OKU
12
Oca 2018
Abdullah bin Ebu Bekr El-Ayderus

Evliyânın büyüklerinden. İsmi, Abdullah bin Ebû Bekr bin Abdürrahmân es-Sekâfî el-Ayderûs, künyesi Ebû Muhammed'dir. 1408 (H.811) senesinde doğdu. Babası, Abdullah Ayderûs doğmadan önce Allahü teâlâya kendisine sâlih bir evlat vermesi...

MAKALEYİ OKU
05
Oca 2018
ABDURRAHMÂN-I HARPÛTÎ

Anadolu velîlerinden. Sivrice ilçesine bağlı Çöke köyünde 1756 (H.1169) târihinde doğdu. Doğum târihi ihtilaflıdır. Küçük yaşta Elazığ Medresesinde tahsîle başladı. Sonra tahsîl hayatına Diyarbakır'da devâm etti. Diyarbakır'da...

MAKALEYİ OKU

google.com, pub-5727224107962425, DIRECT, f08c47fec0942fa0