banner78

ABDÜRRAUF SAMDANİ HAZRETLERİ

Şeyh Seyyid Abdürrauf Samdani (k.s.) Hazretleri, Allah Rasulü (s.a.v.)'nün soyundan, Seyyid Baba Cafer Hazretleri'nin evlatlarından ulu bir mânâ sultanıdır. Bu zat, Fatih Sultan Mehmet Hazretleri ile birlikte savaş için İstanbul'a gelmiş, üç bin müridi ile katıldığı bu savaşta yararlıklar göstererek Fatih'in takdirini kazanmıştır. Bizans zindanında medfun bulunan dedesi Cafer Hazretleri'ni ziyaret için zindan kapısını kırıp içeri girmiş ve ziyaretini yaptıktan sonra kendi yeşil sarığını dedesi Cafer Hazretleri'nin mübarek başı yerine koymuştur. İstanbul'un fethinden sonra yetmiş yıl dedesinin türbesinde türbedarlık yapmış, istediklerine feyz sunmuştur. Bundan sonra kendisine "Şeyh Seyyid Zindanî Abdürrauf Samdânî" denilmiştir. Bulunduğu dergâha da "Zindan Kapısı Dergâhı" denilmektedir. Şeyh Seyyid Zindanı Abdürrauf Samdânî (k.s.) Hazretleri vefat ettiğinde, Fatih Sultan Mehmed Han'dan sonra yerine padişah olan İkinci Bayezid Veli, onun ruhu için bütün zindanda bulunanları serbest bırakmıştır. Türbesini de şimdiki Zindan Han'ın karşısında yaptırmış, Hazretin cenazesinde bizzat bulunmuştur. Bu kabir halen ziyaret yeridir. Türbesi, Eminönü, Yemiş İskelesi, Zindan Hanı'nın hemen arka tarafında, Ahiler Camii ile Zindan Hanı arasındadır. Yüce Allah Sırrını Mukaddes ve Mübarek kılsın.
YORUM EKLE

banner103

banner73