banner78

26 HAZİRAN ULUSLARARASI UYUŞTURUCU KULLANIMI VE KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE GÜNÜ

Amaç, Hedef ve Kapsam Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1987 yılında, uyuşturucu kullanılmayan sağlıklı bir toplum hedefine ulaşmak, uyuşturucu ile mücadele konusunda uluslararası alanda eylem ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla 26 Haziran tarihini Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü olarak kabul etmiştir.

26 HAZİRAN ULUSLARARASI UYUŞTURUCU KULLANIMI VE KAÇAKÇILIĞI  İLE MÜCADELE GÜNÜ

Veriler
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi 2020 raporuna göre madde kullanımının
dünyanın her coğrafyasında arttığını görülmektedir. “2009’da 15 ila 64 yaş aralığındaki dünya
nüfusunun % 4.8’ı madde kullanırken, 2018’de bu oran % 5.3’e ulaşmıştır. Tüm Dünya’da
269 milyon kullanıcı arasından 35 milyon 600 bini madde kullanım bozukluğunun pençesinde
acı çekmektedir. Covid-19 salgını sürecinde esrar ve türevlerinin kullanımının artış gösterdiği
görülmektedir.
Uyuşturucu Kullanımının Toplumsal Tehdit Boyutu
Uyuşturucu kullanımı, toplumların hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden, maddi ve
manevi pek çok kayba sebep olan önemli bir sorundur. Uyuşturucu kullanımına bağlı zararlar,
sadece kullanıcı ile sınırlı, sağlık zararlarından ibaret değildir. Sağlık zararlarının yanı sıra
çoğu zaman kişinin ailesine, içinde bulunduğu çevreye ve toplumun tamamına yansıyan
sosyal, hukuki ve ekonomik zararları da beraberinde getirmektedir.
Madde bağımlılığı bireyde neden olduğu fiziksel zararların yanında toplum sağlığı açısından
da çeşitli sosyal, psikolojik ve ekonomik zorluklara yol açan bir halk sağlığı sorunudur.
Bununla birlikte, topluma yönelik uygun tıbbi, psikolojik ve politik yaklaşımlar sayesinde
önlenebilir ve tedavi edilebilir bir durumdur.
Bağımlılıktan bağ korur prensibi çerçevesinde uyuşturucu madde bağımlılığı bütüncül olarak
düşünüldüğünde, bireyin maddeyi alabilmek için önce mevcut parasını bitirdiği,
çevresindeki insanların değerli eşyalarını ve paralarını çalmaya başladığı, daha fazla para
temin edebilmek için hırsızlık, gasp, yankesicilik vb. suçlara karıştığı ve nihayet suç işlerken
yakalandığı ve özgürlüğünü kaybettiği görülmektedir.
Bireylerin dolayısı ile toplumun uyuşturucu madde bağımlılığından korunmasında aile
bağlarından başlayarak bağ yapısının güçlendirilmesinin, kişinin yaşadığı topluluk içinde
desteklenmesinin uyuşturucu madde bağımlılığından koruyacağı değerlendirilmektedir.
Uyuşturucu madde bağımlılığından korunmanın en iyi yolunun “ona hiç başlamamak” olduğu
düşünüldüğünde, toplum tarafından riskli görülen kişiler ve grupların taşra yönetsel birimi
olarak ilçeden başlayarak yaşadığı coğrafya içinde bağ kültürüne adapte edilmesinin
uyuşturucu kullanımını önleyeceği değerlendirilmektedir.

Uyuşturucu İle Mücadele İl Eylem Planı (2018-2023)
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de önlenebilir ve öncelikli halk sağlığı sorunlarından biri
olan uyuşturucu ile mücadele çalışmaları, ülkemizde ve ilimizde en üst düzeyde kararlılıkla ve
multidisipliner bir yaklaşımla sürdürülmektedir.
Kurumlar arası işbirliği neticesinde Uyuşturucu İle Mücadele İl Eylem Planı (2018-2023)
hazırlanmış ve 17/12/2018 tarihinde Valimiz Sayın Yakup CANBOLAT tarafından
imzalanarak uygulanmaya başlanmıştır. Eylem Planı, planlanan çalışma ve faaliyetlerin
yürütülmesi ve bunların etkilerinin tanımlanan gösterge ve hedefler yoluyla sistematik bir
şekilde sürekli takip edilerek değerlendirme yapılabilmesine olanak sağlayacak şekilde
oluşturulmuştur. İlgili kurumların katılımı ile Sayın Valimiz başkanlığında Bağımlılık İle
Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantıları yapılarak ilimizde mücadeleye katkı
sağlayacak kararlar alınmakta ve alınan kararlar süratle uygulanmaktadır.
İlimizde Başvuru Noktaları
 Tedavi Merkezleri/AMATEM-ÇEMATEM: İlimizdeki bağımlılık tedavisi İl Sağlık
Müdürlüğü Dörtçelik Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi’nde mevcut bulunan
AMATEM ve ÇEMATEM aracılığı ile yatılı ve ayaktan olmak üzere hizmet
verilmektedir.
 Sağlıklı Hayat Merkezleri: İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı olarak 9 farklı ilçede 10
Sağlıklı Hayat Merkezi hizmet vermekte olup bu merkezlerde psikolog, sosyal
çalışmacı, çocuk gelişimci, diyetisyen gibi alanında uzman personel görev
yapmakatadır. Bu merkezler madde bağımlılığı önleme çalışmalarında aktif rol
almakta; bireysel danışmanlık hizmetleri ve psikososyal destek vermektedir.
 Alo 191 Destek Hattı: Alo 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı,
uyuşturucu ile ilgili danışma ve destek hizmetlerinin doğrudan verildiği, arayan kişinin
ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirmelerin yapıldığı 7/24 esasına göre canlı hizmet
veren bir çözüm merkezidir. Alo 191 Destek Hattı; uyuşturucu kullanan bireyler,
yakınları veya uyuşturucuyla mücadele kapsamında bilgi veya destek almak
isteyenlere hizmet sunmak üzere 7/24 esasına göre çalışan psikolog, sosyal çalışmacı
gibi uzmanların görev aldığı bir telefon hattıdır. Önleme, tedavi ve rehabilitasyon
mekanizmalarını destekleyerek güçlendirecek şekilde organize edilmiştir.
 Yeşilay Danışmanlık Merkezi: Yeşilay Danışmanlık Merkezi; (YEDAM) tütün,
alkol, madde, internet ve kumar bağımlılarına ve yakınlarına yönelik danışmanlık
hizmeti sunmakta, bağımlıların ve madde kullanıcılarının tedaviye erişimlerini
kolaylaştırmaktadır.
 GADEM: Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Gençlik ve Aile Destek
Merkezi, alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı bireylere ve yakınlarına yönelik
bilgilendirme, yönlendirme, danışmanlık ve takip hizmeti sunmaktadır.
 WhatsApp İhbar Hattı: İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan hat ile
uyuşturucu ile mücadele kapsamında ilimizde kolluk kuvvetlerince yasadışı madde
yakalamaları gerçekleştirilmekte, kurulan WhatsApp İhbar Hattı (0552 155 16 16) ile
vatandaşlar doğrudan ihbarda bulunabilmektedir.
 Bursa İl Müftülüğü Manevi Danışmanlık Rehberleri: İl Müftülüğüne bağlı olarak,
Dörtçelik Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi’nde mevcut bulunan AMATEM-
ÇEMATEM ve tüm hastanelerde manevi danışmanlık hizmeti yürütülmektedir.

Spot Mesajlar
 Zararlı alışkanlıklardan en güzel korunma yolu: Hiç başlamamaktır.
 Bağımlı olmayı değil, yaşamayı seç.
 Bağımlılığa sessiz kalma, geleceğini nefessiz bırakma, ALO 191 uyuşturucu ile mücadele
ve destek hattı yanınızda!

Necmi İnce

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner103

banner73