banner78

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bugün teröristlere karşı dimdik duruyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bugün teröristlere karşı dimdik duruyor ve dünyaya şu mesajı veriyoruz; pompalamaya çalıştığınız kin, nefret, korku ve şiddet sarmalında yok olup gideceksiniz." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bugün teröristlere karşı dimdik duruyoruz

NEW YORK (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlüğün ortadan kaldırılması konulu oturumda konuştu.

Bugün insanlığın vicdani meclisi olarak kurulan BM çatısı altında, herkes için gittikçe büyüyen bir tehdidi ele almak ve ortak tehdide karşı ortak bir duruş göstermek üzere bir araya geldiklerini söyleyen Çavuşoğlu, ''BM Genel Kurulu, bugün en temel değerimiz olan insan hayatının kutsallığı etrafında bizleri bir araya getiriyor ancak bu temel değerimiz, teröristlerin ve terörizmin açık saldırısı altında." diye konuştu.

"15 Mart’ta Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde, arkasında son derece organize bir akıl ve planlama olan, faşist ve barbar terörist, orada ibadetlerini yerine getiren 51 Müslümanı şehit edip pek çok kişiyi yaralarken esasen insanlığın ortak değerlerini hedef almıştır." diyen Çavuşoğlu, bugün burada İslam ve insanlık düşmanı saldırıyı kınamak ve saldırının kurbanlarını anmak üzere son derece anlamlı bir dayanışma gösterildiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, ''Bugün teröristlere karşı dimdik duruyor ve dünyaya şu mesajı veriyoruz; pompalamaya çalıştığınız kin, nefret, korku ve şiddet sarmalında yok olup gideceksiniz ve asla başaramayacaksınız. Burada Birleşmiş Milletler Genel Kurul çatısı altında her inançtan, her coğrafyadan, her ırk ve milliyetten temsilcilerin bu kararlılığı ortaya koyması sizin kirli ideolojilerinize ve menfur saldırılarınıza karşı verilmiş en anlamlı cevaptır.'' ifadesini kullandı.

Türk halkı adına, kutsal ibadet mekanlarında vahşice katledilen masum insanların ailelerine en içten başsağlığı dileklerini ileten Çavuşoğlu, Yeni Zelanda hükümetine ve halkına da taziyelerini sundu.

Dayanışma göstermek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve kendisini terör saldırılarının hemen sonrasında Yeni Zelanda’yı ziyaret etmek için görevlendirdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başbakan Sayın Ardern ve hükümetinin liderliğinde Yeni Zelanda halkının güçlü duruşuna ve vakarına, ayrıca ülkelerinde yaşayan Müslüman toplumunu nasıl içten şekilde sahiplendiklerine bizzat şahit olduk. Sizlerin de bildiği gibi Türkiye terörün her türlüsüne karşı hem ulusal hem de uluslararası ölçekte yıllardır son derece kararlı mücadele ortaya koyan bir ülkedir. Bugün aynı anda hem DEAŞ'la hem PKK/PYD/YPG ile hem DHKP-C ile hem de FETÖ ile aynı anda amansız ve kararlı bir mücadele yürütüyoruz. Terörizme karşı küresel ölçekte mücadeleye yönelik çabaları güçlendirmek, Türkiye’nin en önemli önceliklerinden biri olmaya her daim devam edecek.''

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi Dönem Başkanı sıfatıyla 22 Mart’ta İstanbul’da İİT Acil İcra Komitesi Toplantısı düzenlediklerini hatırlatan Çavuşoğlu, toplantının ortak bildirisinde de vurgulandığı üzere "arkasındaki amaç ne olursa olsun, nerede ve kim tarafından gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin ve kimi hedef alırsa alsın hiçbir terör eyleminin mazur görülemeyeceği ve gösterilemeyeceğini" belirtti.

Çavuşoğlu şöyle devam etti:

''Christchurch saldırısının oluşturduğu trajedi, hoşgörüsüzlük, ırkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığının bütün insanlık için sanılandan çok daha büyük tehditleri besleyip büyüttüğünü dünyaya göstermiştir. Şüphesiz ki bu olgular birbiriyle bağlantılı. Müslüman düşmanlığı ve ırkçılık çoğu zaman birbiriyle iç içe. Artık ırkçı, yabancı düşmanı, İslam karşıtı söylemler ve şiddet daha fazla gözardı edilemez. BM Genel Kurulu dahil olmak üzere uluslararası camia da bu anlamda sorumluluktan muaf sayılamaz. Yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa karşı insanlığın ortak sesinin duyulması şart. Dolayısıyla işte tam burada ve şu anda göçmenler, azınlıklar ve bütün inanç sahipleri de dahil olmak üzere hepimizin, tek bir bütün olan insanlığın parçası olduğumuzu vurgulayan küresel bir seferberlik ilan edilmelidir. Müslüman karşıtlığı, antisemitizm ve Hıristiyan karşıtlığı dahil ırkçılığın hiçbir şeklinin asla hoş görülemeyeceği duyurulmalıdır."

"Pervasız siyasetçiler bu terörist saldırıyı besleyen faktörlerin başında gelmektedir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Şunu göz ardı etmemeliyiz ki İslamiyet'i terörizmle tanımlamaya çalışmakta ısrar eden pervasız siyasetçiler ve basın yayın kurumları, bu terörist saldırıyı besleyen faktörlerin başında gelmektedir.'' dedi.

Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlüğün ortadan kaldırılması konulu oturumda konuştu.

Tek bir kişinin dahi güvende olmadığı bir dünyada hiç kimsenin güvende olamayacağının altını çizen Çavuşoğlu, meseleye bu açıdan yaklaşılması gerektiğini ve ortak tehditlerle ancak ortak bir duyarlılık ve kararlılık gösterildiği takdirde mücadele edilebileceğini söyledi.

Dünyanın neresinde olursa olsun, terörü ve terör olaylarını besleyen radikalleşme sürecinin temelinde hayali ve çarpık tarihi anlatılar ile zehirli komplo teorilerinin mevcut olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

''Şunu göz ardı etmemeliyiz ki İslamiyet'i terörizmle tanımlamaya çalışmakta ısrar eden pervasız siyasetçiler ve basın yayın kurumları bu terörist saldırıyı besleyen faktörlerin başında gelmektedir. Anlamı barış olan yüce dinimiz İslam'ı terörle yan yana göstermeye çalışan hadsiz, haksız ve kasıtlı yaklaşımları bu platform altında bir kez daha reddediyor ve kınıyoruz. İslami terörizm, Hristiyan terörizmi, Musevi terörizmi veya Budist terörizmi gibi kavramları hep birlikte elimizin tersiyle itmeliyiz. Terörün dini, dili, ırkı, milliyeti yoktur. Terör, insanlığa karşı bir suçtur. Bu gerçeği idrak etmek ve idrak ederken herkes için ortak bir anlayışa sevk etmek siyaset ve medyanın ortak sorumluluğudur."

Yükselen adaletsizlik, önyargılar, ayrımcılık, hoşgörüsüzlük, nefret suçları ve söylemine karşı etkili önlemler almanın tam da zamanı olduğunu belirten Çavuşoğlu, bu dehşet verici eğilimlerin toplumlarımızı zehirlemesine ve şiddet üretmesine izin verilemeyeceğini vurguladı.

Mevcut mevzuatların etkin biçimde uygulanması ve ayrıca yeni yasal düzenlemeler getirilmesi gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu,
toplumun tüm unsurlarının, fikir oluşturucuların, siyasi liderlerin, medya ve dijital medya aktörlerinin seferber edilmesinin mutlak bir zaruret olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu:

''Terör eylemlerini fitilleyen, gerçekleştiren, finanse eden ve destekleyenlerin hesap vermelerini sağlamalıyız. Bu doğrultuda nefret suçlarının takibi, kaydı ve raporlanması hayati öneme sahip. Dünyamız, nadir görülen belirsizlik ve değişim sürecinden geçiyor. Çatışmalar daha karmaşık hale geliyor. Yurtta barış ile dünyada barış, tüm ülkelerde birbiriyle bağlantılı olmaya devam ediyor. Barışa yönelik tehditlere kayıtsız kalmak ve BM Genel Kurulunun bütün imkanlarını kullanmamak, yüz yüze olduğumuz sınamalara karşı verebileceğimiz en kötü yanıt olacaktır.''

''Din veya inanç temelli terörizm ve diğer şiddet eylemleriyle mücadele'' başlıklı A/73 ve L/79 simgeli ortak sundukları kararı kabul etmek için toplandıklarını belirten Çavuşoğlu, bu kararın uluslararası camiaya birlik içinde şu mesajı vereceğini söyledi:

''Ayrımcılık ve terörün her türü küresel tehdittir. Çifte standartların ya da muğlaklığın olmadığı tek, tutarlı ve net bir adalet ölçüsüne sahibiz. Biz İslam düşmanlığını da antisemitizmi de Hristiyan karşıtlığını da insanlık suçu olarak görüyoruz. Ayrımcılık ve terörün her türünü, hiçbir tereddüt olmaksızın kınıyoruz, lanetliyoruz. Hiçbir zaman karamsarlığa kapılmadan güçlerimizi birleştirmeyi taahhüt ediyoruz.''

Çavuşoğlu, bu toplantının ve kararın kabul edilmesinin uluslararası toplum için bir mihenk taşı, bir milat olacağını ve herkes için temel bir yol haritası niteliği taşıyacağını belirtti.

BM Genel Sekreter Antonio Guterres’e, dini mekanlara saldırıları önlemek ve bu mekanların kutsiyetini muhafaza etmeye yönelik bir eylem planı geliştirmek amacıyla BM Medeniyetler İttifakı Girişimine ve Yüksek Komisere yönelik isabetli çağrısından dolayı teşekkür eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin kurucularından birisi olduğu bu girişimin potansiyelini gayet iyi bildiğini söyledi.

Çavuşoğlu, ''Genel Kurula, dünya genelinde bütün önyargılara, ayrımcılığa, hoşgörüsüzlüğe, şiddete, nefrete, ırkçılığa ve teröre karşı mücadele etme konusundaki ortak kararlılığımızı güçlü şekilde teyit etme çağrısında bulunuyorum. Sözlerimi, 800 yıl önce Anadolu'da yaşamış ve mesajlarıyla bütün insanlığı kuşatan Mevlana Celaleddin Rumi'nin davetini hatırlatarak tamamlıyorum: Hoşgörünün kulakları ile dinleyin, şefkatin gözleri ile görün, sevginin dili ile konuşun.'' ifadelerini kullandı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner103

banner73