ALIŞVERİŞ YAPTIĞINIZ YERİ DENETLEYİN

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Melis’te düzenlediği basın toplantısında, ülkemizde gıda üretim ve satış yerlerindeki denetimlerin yetersizliğine dikkat çekti. Artan gıda terörünün önlenmesi için alınması gereken tedbirleri sıraladı. Ömer Fethi Gürer, et ve süt üreticilerinin yaşadığı sorunların ve buzağı ölümlerinin yan ısıra  Türkiye Şeker Kurumu’nun kapatılmasının yaratabileceği olumsuzlukları sıraladı.

ALIŞVERİŞ YAPTIĞINIZ YERİ DENETLEYİN
 GIDA DENETİMLERİ YETERSİZ
Gıda terörünün ülkemizde göz ardı edildiğini ifade eden CHP Niğde Milletvekili Ömer
Fethi Gürer, “Hepimizin yaşamını doğrudan ilgilendiren gıda son yıllarda denetimlerin
yetersizliği, merdiven altı üretimlerle sıkıntılı hale dönüştü. Bu konuyla ilgili çok
sayıda telefon alıyorum. Yurttaşlar, ülkemize  gıda üretim ve satış yerlerinde kaçak
işçi olarak çalışan işçilerin sağlık açısından sorun yaratabileceğinden kaygılanıyorlar.
Kaçak çalışan mülteciler gıda üretiminde, denetim dışı olmaları nedeniyle
oluşabilecek sorunlara dikkat çekiyor. Her 3 ayda işletmelerde, fırın ve restoranlarda
çalışanların portör muayenesi ve akciğer filmleri çekilir, bunların sağlıkla ilgili
sorunları yoksa çalışmalarına olanak tanınırdı. Belediyeler zabıtalar vasıtasıyla bu
konuda denetim gerçekleştirirlerdi. Yapılan değişiklikle bu anlamda farklılaşma oldu.
Muayene ve akciğer filmleri çalışanların ve çalıştıranların inisiyatifine bırakıldı.
Burada kaçak olarak çalıştırılanlardan sağlık kontrolünden geçmeyen kişilerin
olumsuzluk yaratmamaları için daha sıkı denetim ve takip edilmesi gerekiyor. Bu yolla
bulaşıcı hastalık yayılma riski var” dedi. 
BELEDEYELERE YETKİ VERİLSİN 
Denetimlerin sağlıklı yürütülebilmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda
‘Gıda’ kısmının ayrılması gerektiğini ya da belediyelerin gıda denetimleriyle ilgili yetki
ve sorumluluklarının artırılmasının uygun olacağını belirten Ömer Fethi Gürer,
“Belediyeye gelen ihbarla zabıta olay yerine gidiyor. Üretim tarihi geçmiş, sağlığa
uygun olmayan ürünle ilgili tespitini yaptıktan sonra Tarım İl Müdürlüğünden denetçi
gelmesini bekliyor. Bu durumda, olumsuzluğa anında müdahale yapılması olayı
sınırlandırılmış oluyor” diye konuştu. 
VATANDAŞA ÇAĞRI: ALIŞVERİŞ YAPTIĞINIZ YERİ DENETLEYİN 
Gıda denetimleri ve kaçak işçi çalıştıran gıda üretim ve satış yerlerindeki sorunlarla
ilgili olarak yurttaşlara çağrıda bulunan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer,
“herkesin alışveriş yaptığı yerlerde, lokantalarda, fırınlarda çalışan kişileri sorma

hakkı var. Bunların sağlık kontrollerinin yapılıp yapılmadığını veya sigortalarının olup
olmadığını sorabilirler” şeklinde konuştu. 
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Gıda denetimlerinde belediyelerin
yetkilerinin artırılması  portör muayenelerinin sıkı ve denetlenebilir biçimde
uygulanması, akciğer filmlerinin çekilerek sağlık açısından durumlarının
incelenmesinin ülkemizde oluşabilecek hastalıkların önüne geçeceğini ifade etti. 
KAVURMA ETİKETLERİNDE ŞARTLI KESİM İBARESİ BULUNMALI 
Bazı hastalıkları nedeniyle şarta bağlı kesim yapılan hayvanların etlerinden kavurma
yapılıp piyasaya sürüldüğüne de dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi
Gürer, konuyu ilgili bakanlığa soru önergesi verdiğini, verilen yanıtta kesilen
hayvanların yönetmeliklere uygun bir şekilde kesimlerinin yapıldığının belirtildiğini
ifade ederek, “ Etiketleme kurallarına göre, kavurmaların ambalajlarında, şarta bağlı
kesim yapılan hayvanların etlerinden üretildiğini anlatan bir ibarenin olması
mecburiyeti yok. Hasta hayvanların etlerinden elde edilen ürün olduğunu bilmeyen
tüketici bunu satın alıyor. Oysa bu tür etiketlerin ürünlerinde şarta bağı kesim
yapıldığı ibaresi yer almalıdır. Tüketici ürünü buna göre satın almalıdır. Tüketici aldığı
ürünün ne olduğunu bilmelidir” dedi. 
BİZ DE UCUZ ET İSTİYORUZ AMA SAĞLIK DAHA ÖNEMLİ 
2017 yılının Kasım ayında Mecliste düzenlediği toplantıda yurtdışından getirilen ithal
etlerin ucuz ama sağlıklı olamayabileceği konusunda uyarılarda bulunduğunu
anımsatan Ömer Fethi Gürer, “ Veteriner hekimlerin verdiği bilgiye göre, o toplantıda
yurtdışından getirilen etlerin üzerinde oluşan tortuların daha önce hastalık geçirmiş
hayvanların etleri olabileceği yönündeki şüpheleri dile getirmiştim. Kemiksiz etin 3
aydan önce kapsamlı bir laboratuar  analiz sonuçlarının çıkmadığını, bu etlerin bir
kısmının donmuş et olarak getirildiğini ifade etmişti. Halkın ucuz et yemesini biz de
istiyoruz. Ama bunun sağlıklı olması da her yurttaşın talebidir. Analiz raporları satışa
sunulan yerlere asılmalıdır. Ağustos ayında gelen etlerin bir kısmında insan sağlığına
zararlı ürün olduğu kamuoyuna yansıdı ve bu etler imha edildi. Kurum  sürenin
uzamasının, firmanın analiz raporlarına itiraz etmesi nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.
5 ay bekletilerek tüketiciye ulaşan etten fayda gelmez. Yurda girişinde bu etlerle ilgili
kontrollerin mutlaka yapılması lazım. Ayrıca yurtdışından et gelmemesini sağlayacak
önlemler alınmalı ve bunlar sözde kalmamalı” şeklinde konuştu. 
BUZAĞI ÖLÜMLERİ ENGELLENMELİ 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bu yılı ‘Buzağı yılı’ olarak ilan ettiğini de
anımsatan Ömer Fethi Gürer, buzağı ölümlerinin yüzde 15’e ulaştığını belirterek,
“Buzağı ölümleri engellense, et sorunu çözümlenebiliyor. Sadece şahısların değil,

devletteki buzağı ölümlerinin fazlalığı da bu konuda araştırma yapmayı gerekli kılıyor.
Önceden ineklere verilen teşvik şimdi buzağılara veriliyor. :Buzağı ölünce üretici
teşvik alamıyor. İneklere yeniden teşvik uygulaması getirilmesi gerekiyor” dedi. 
Ölen buzağıların imhasında tarım il müdürlüğü yetkililerinin de bulunması gerektiğine
işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ölen buzağıların imhasında mutlaka
tarım müdürlüğü yetkililerinin bulunması gerektiğini vurguladı. 
SÜT ÜRETİCİLERİNİN SORUNLARI 
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında
süt üreticilerinin sorunlarına da dikkat çekti. Türkiye’de süt üreticilerinin sorunlarının
çözüme kavuşturulamaması durumunda ette olduğu gibi sütte de gelecek yıllarda kriz
yaşanabileceğini anlatan Ömer Fethi Gürer, “Süt konseyi 3 ayda bir çiğ süte fiyat
belirliyor. 140 kuruş olan çiğ sütün litre fiyatına 13 kuruş zam yapılarak 153 kuruşa
çıkarıldı. Ancak  artışın 6 kuruşu farklı kesintilere gidiyor. Üreticiye 9 kuruş kalıyor.
Sanayici raftaki süt ürününe yüzde 20 zam yapıyor. Ama üretici bu zamdan aynı
oranda faydalanamıyor. Yem girdileri, hayvan bakımı, hayvanların ilaç girdileri
birleştiğinde süt üreticisinin maliyeti artıyor. Sonuç olarak üretici sütten gelir elde
edemezse ineği kesmek zorunda kalıyor. Kimi yerde Yasak olmasına rağmen zor
durumda kalan üretici ineği kesime veriyor. Hükümeti uyarıyorum, bu konuda tedbir
alınmazsa ette olduğu gibi sütte de kriz yaşanabilir” dedi.
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yurtdışından 270 bin kg süt tozu ithal edildiğini de
belirterek, ihraç kayıtlı olsa da yurtdışından süt tozu almanın çiğ süt üreticisini ciddi
sıkıntıya sokacağını vurguladı. 
ŞEKER KURUMU KAPATILMAMALIYDI
Şekerpancarı üreticilerinin sorunlarına da değinen Ömer Fethi Gürer, KHK ile Türkiye
Şeker Kurumu’nun kapatılmış olmasının ciddi sorundan doğurabileceğine işaret etti.
Şeker piyasasını düzenlemek için 2001 yılında kurulan Şeker Kurulu’nun faal
olmadığı söylenmesine rağmen, nişasta bazlı şekerin ülkemizdeki payını frenler
nitelikte çalıştığını anlattı. 
Kurumun ortadan kaldırılması ile oluşacak sorunlara dikkat çeken Ömer Fethi Gürer,
“ Önümüzdeki süreç nişasta bazlı şekerin ve yurtdışından ithal edilen yoğun
tatlandırıcının önünü açacak. Bunların insan sağlığına olumsuz etkileri  olduğu bilim
insanları açıklıyor. Ayrıca şekerpancarı stratejik bir üründür. Çiftçi ve fabrika
işçilerinin korunması adına hükümetin bundan sonra alacağı kararları izleyip takip
edeceğiz” dedi.

AKP ÇİFTÇİNİN, İŞÇİNİN EMEKLİLİN LEHİNE ÇALIŞSIN

AKP’nin çiftçinin, işçinin, emeklinin lehine çalışma yapmadığını vurgulayan CHP
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Önümüzdeki süreç şekerpancaırı üretiminin
devamı veya ortadan kalkmasını beraberinde getirebilir, Tütünde yaşanan sorunlar
şekerpancarında da yaşanabilir. İnsan sağılığı için en doğru ürün tatlandırıcı ve
nişasta bazlı şeker değil  şekerpancarıdır. Dünyanın her yerinde pancar üreticisi
korunuyor. Ülkemizde de korunmalı, şeker fabrikalarında üretimin devamı
sağlanmalıdır” şeklinde konuştu. 
MAZOT DESTEĞİ YIL İÇİNDE VERİLSİN 
Türkiye’nin benzin ve mazotu en pahalı kullanan ülkeler arasında olduğuna da vurgu
yapan Ömer Fethi Gürer, mazota gelen zammın çiftçi ve diğer şoför esnafını sıkıntıya
soktuğunu belirterek, “Üretim aşamasındaki çiftçi için önemli girdi olan mazot
desteklemeleri yıl içinde verilmeli, çiftçi mağdur edilmemelidir” dedi
Gürer çiftçi ve besicilerin sorunlarına kalıcı çözüm üretilmesi ve yerli üreticinin
desteklenmesini istedi.
Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2018, 10:15
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
güvenilir bahis siteleri güvenilir bahis siteleri popüler bahis siteleri popüler bahis siteleri popüler bahis siteleri