Cari açığa karşı "İhracat Ana Planı" oluşturulacak

Yeni Ekonomi Programı'na göre, cari açığın azaltılması için "yeni pazar", "yeni ürün", "yeni ihracatçı" hedefi ve küresel değer zinciri bakış açısıyla "İhracat Ana Planı" oluşturulacak.

Cari açığa karşı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) göre, cari açığın azaltılması için "yeni pazar", "yeni ürün", "yeni ihracatçı" hedefi ve küresel değer zinciri bakış açısıyla "İhracat Ana Planı" oluşturulacak.

2019-2021 dönemini kapsayan YEP'e göre, cari işlemler açığını sürdürülebilir bir seviyeye indirmek için gerekli tedbirler alınacak.

Cari işlemler açığında iyileşmenin, ihracat ve turizmde yapılacak dönüşüm programları ve projelerle sürdürülebilir hale gelmesi sağlanacak. Açığın milli gelire oranının gelecek yıl yüzde 3,3'e, 2020'de yüzde 2,7'ye, 2021'de ise yüzde 2,6'ya düşmesi bekleniyor.

İthalata bağımlılığı azaltmak ve ihracatı artırmak amacıyla yerli üretim ve dünyadaki en iyi uygulamalar göz önünde bulundurularak teknoloji ve Ar-Ge yatırımları kamu-özel iş birliği modelleriyle gerçekleştirilecek.

6 sektöre öncelikli yatırım

Cari açığın düşürülmesi amacıyla ilaç, kimya, petrokimya, enerji, makine/teçhizat ve yazılım sektörleri öncelikli yatırım yapılabilir alanlar olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin üretileceği, büyük ölçekli yerli ve yabancı yatırımların yer alacağı, etkin yönetim modeline sahip endüstri ve teknoloji bölgeleri kurulacak. Türkiye'de üretilmeyen 20 biyoteknolojik ilacın yerli üretimi teşvik edilecek, biyoteknoloji alanında yetkinlikler artırılacak.

Petrokimya kümelenmesi ve Ceyhan Endüstri Bölgesi hayata geçirilecek.

Güvenlik hizmetlerinde kullanılan araç, gereç ve teknik ekipmanda yerli üretimin payı artırılacak, "yeni pazar", "yeni ürün", "yeni ihracatçı" hedefi ve küresel değer zinciri bakış açısıyla "İhracat Ana Planı" oluşturulacak.

İhracat teşvik sistemi daha verimli ve etkin olarak yeniden yapılandırılacak.

İhracatçıların küresel ticari verileri yakından takip edebilmesini sağlamaya yönelik Elektronik İhracat Platformu kurulacak.

Uluslararası ticaretin kolaylaştırılması, gümrük işlemlerinin hızlandırılması, kaçakçılığın ve kaçakçılıktan kaynaklanan gelir kaybının engellenmesi için gümrük bilgi sistemleri uçtan uca bir bakış açısıyla ve büyük veri analizi, ileri analitik yetkinliklerini de içerecek şekilde güçlendirilecek.

Yürürlükteki serbest ticaret anlaşmaları gözden geçirilecek, cari işlemler açığını azaltmaya yönelik hedefler konularak bunların takibi yapılacak, makroekonomik hedefleri destekleyici yeni serbest ticaret anlaşmaları oluşturulacak.

Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik çalışmalar tamamlanacak. Tarımda Milli Birlik Projesi hayata geçirilerek tohumdan sofraya gıda değer zinciri, gıda güvenliği ve uluslararası rekabet önceliğinde yeniden yapılandırılacak. Bu kapsamda Hal Yasası çalışmalarına destek verilecek.

Turizm Ana Planı oluşturulacak

Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde Çin ile ikili ticari ve ekonomik ilişkiler geliştirilecek. Çin, Hindistan, Japonya ve Kore'nin içinde bulunduğu Uzak Doğu pazarıyla ilgili turizm planları oluşturularak hayata geçirilecek. Yeni kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri tahsis edilecek, sağlık turizminin geliştirilmesi için projeler planlanarak hayata geçirilecek. Turizmde sezon süresini uzatacak ve kişi başı harcama tutarını artıracak şekilde Turizm Ana Planı oluşturulacak.

Güneş, rüzgar, biyokütle, yenilenebilir enerji ve yerli kömür kaynaklarının elektrik üretimindeki payı artırılacak, enerji girdi maliyetleri azaltılacak.

Muhabir: Merve Özlem Çakır

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
güvenilir bahis siteleri güvenilir bahis siteleri popüler bahis siteleri popüler bahis siteleri popüler bahis siteleri