Kentin Dokusunu Ve Görselliğini Ön Plana Çıkaran Çalışmalara İmza Atıyoruz

İnegöl Belediyesi “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Şehri yaşat ki insan yaşasın” düsturuyla hareket ederek İnegöl’ü yaşanabilir modern bir kent olarak geleceğe taşımak için birçok önemli projeyi hayata geçirirken, 2016 yılı içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü insan odaklı çalışma prensibiyle hareket ederek kente yeni bir vizyon katmayı başardı.

 Kentin Dokusunu Ve Görselliğini Ön Plana Çıkaran Çalışmalara İmza Atıyoruz

mar ve Şehircilik Müdürlüğü hayata geçirdiği projeler ile şehrin çehresini değiştirirken, her geçen gün artan hizmet ağı ile vatandaşların yaşadıkları şehirden mutlu olabilmeleri adına örnek bir yönetim anlayışı ortaya koymaya çalışıyor. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2016 yılı faaliyetleri hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz ortaya koyduğu çalışmalarıyla 2016 yılını verimli ve etkin bir şekilde geçirdi. Biz, insana öncelik veren, hizmetlerde kalite, nitelik ve kentsel estetiği gözeten, tarihi değerleri koruma-kullanma dengesini kuran, yaşatarak koruyan, kent yönetimine katılımı sağlayan, doğruluk ve yansızlık ilkelerine bağlı, güler yüzlü, kendini geliştiren ve üretken bir belediye olma anlayışındayız” şeklinde konuştu.

“BELEDİYE OLARAK ŞEHRİN HER NOKTASINDA VAR OLMAYA ÇALIŞIYORUZ” 
İnegöl’ün her bir mevsimi, her bir insanı bizim için bu şehrin kelimesidir, anlamıdır, ruhudur diyen Aktaş, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün kentin dokusunu ve görselliğini ön plana çıkaran çalışmalara imza attığını belirtti. Aktaş, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 8 birim ile birlikte 35 teknik personel ve 11 diğer hizmetlerde görevli olmak üzere toplam 46 personel ile İnegöl'ümüze hizmet vermekteyiz. Belediye olarak şehrin her noktasında var olmaya çalışıyoruz. Şehrimize hizmet önemlidir ama yeterli değildir, asıl olan şehrimize gönül bağı ile bağlanmaktır. İnegöl sonsuz bir sözdür”

“İbn-i Haldun’un dediği gibi ‘Şehirlerin bir ruhu vardır ve insanlar zamanla yaşadıkları şehrin ruhuyla şekillenir’. İnegöl’ün her geçe gün büyüyen ve gelişen yapısına uygun çalışmaları ve projeleri hayata geçirmenin telaşı içerisindeyiz. Bu anlayışla 2016 yılı içerisinde 1387 adet planlı, 336 adet plansız alan, 1085 adet mahkeme, icra müdürlükleri olmak üzere toplam 2808 adet imar durumu verildi. Ayrıca İlçemize bağlanan ve mahalle statüsüne dönüşen beldeler de dikkate alınarak otopark bedeline esas gruplandırma çalışması yeniden yapıldı. Bunun yanında günümüz koşulları dikkate alınarak trafik yoğunluğunun bulunduğu otopark giriş çıkış yasağı bulunması gereken caddeler yeniden belirlendi. Parsel cephe genişliği, parsel derinliği ve parselin cephe aldığı yol genişlikleri dikkate alınarak otopark bedeli ve otoparkın parselinde tesis edilmesi ile ilgili kriterler yeniden belirlendi” dedi.

KESİLEN RUHSAT TİPLERİ VE SAYILARI 
2016 yılında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ruhsat Birimi tarafından kesilen ruhsat tipleri ve sayılarını da şöyle özetleyebiliriz diyen Aktaş, “Statik ön olur 989, mekanik ön olur 1145, elektrik ön olur 1268, kesilen ruhsat sayı numarasına göre 1135, kesilen inşaat ruhsat sayısı 1446, yeni yapı için 924, ilave kat, tadilat ve isim değişikliği için 522, köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde tip projelere göre verilen izin belgesi sayısı 144, kentsel dönüşüm (6306 sayılı yasa ) 92, konteyner izni 85, kat irtifakı 609 ve zemin etüt rapor kontrol 840’dir” şeklinde konuştu.

YAPI KULLANMA VE HAK EDİŞ BİRİMİ İLE YAPI KONTROL BİRİMİ TARAFINDAN YAPILAN FAALİYETLER 
Yapı Kullanma ve Hak ediş Birimi tarafından yapılan faaliyetler hakkında bilgi veren Aktaş; “ 1509 yapı mimari proje yerinde kontrol edilmiş olup bunlardan 952’sine yapı kullanma izni düzenlendi. Yapı Kullanma ve Hak ediş Birimince 1023 dilekçe işlemi yapıldı.248 adet fesih seviyesi onayı yapıldı.4035 adet hak ediş ödemesi yapıldı.1509 inşaat kontrolü yapıldı.758 iş bitirme yapıldı. 830 iş yeri teslim tutanağı sisteme girildi.1135 ruhsat onayı yapıldı. Yapı Kontrol Birimi tarafından yapılan faaliyetleri sıralarsak, 147 ruhsatsız ve proje eklerine aykırı yapıya zabıt tutuldu. 137 Mail-i inhidam ve 284 encümen kararı alındı” dedi.

ETKİN VE VERİMLİ BİR İŞ AKIŞI İLE HİZMETE DEVAM 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde konuşlandırılan Arşiv Biriminin 2016 yılı içerisinde etkin ve verimli bir iş akışı ile çalışmalarına devam ettiğini belirten Aktaş; “Bu anlayışla 4800 ruhsat dosyası taranarak arşive kaldırıldı. Ruhsat servisimizden 2016 yılı içerisinde dosya numarası olarak 1135 ruhsat kesilmiş ve arşivimize 1400 civarında klasör girişi yapılmıştır. Ayrıca kesilen ruhsatlar her ay düzenli olarak SGK kurumuna gönderilme işlemi ve planlama servisinden gelen evrakların taraması yapılmıştır. Bunun yanında arşiv içerisinde dosyaların düzenleme işlemleri yapılıp aranılan dosyaların kolay bulunabilmesi için numarataj çalışması da yapılmıştır.”

“634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre site yöneticiliği ve apartman yöneticiliğine teşvik etmek için yüksek katlı binaların (8 daire ve üzeri) tespiti yapılırken İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün 2016 yılı içerisinde Planlama Birimi tarafından yapılan faaliyetlerine bakarsak, belediyemiz bünyesinde bulunan müdürlüklerden, vatandaşlardan, çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerin meclis gündemine alınarak uygulaması yapıldı.1/25 000 Ölçekli Çevre düzeni planı revizyonu ve plan notu çalışmaları yapıldı. Koruma amaçlı revizyon uygulama imar planı onayı ile ilgili çalışmalar yapıldı. Boğaz ova mevkii plan çalışmaları başlatıldı” ifadesini kullandı.

PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE ÖRNEKLER 
Yaşanabilir bir şehir olgusunu ve mutlu yüzlerin olduğu bir kent dokusunu hayata geçirmek için hizmet ağını şehrin dört bir tarafına yayarak çalışmalarına devam eden İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2016 yılında belediye meclisine sunarak plan notu ilavesi ve değişikliği şeklinde onay verilerek hayata geçirilen plan değişikliklerini de sıralayan Aktaş, “İlçemiz Orhaniye Mahallesi MERPA pazar alanı plan değişikliği, Yenice Islah OSB 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Fatma GÖZTEPE Huzurevi ve Aşevi planı, Akhisar Mahallesi fuar alanı plan değişikliği, Huzur Mahallesi Cami alanı plan değişikliği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün okul alanları ile ilgili talepleri, Alanyurt afet evleri plan çalışması (1056 ada 1 parsel), Bayramşah Mahallesine yapılacak olan Güneş Enerji Sistemi (GES) planı, İNGAZ regülatör alanları ve TEİAŞ trafo alanları plan değişiklikleri onayları ile Mesudiye Mahallesi ve Ertuğrulgazi mahallesini birbirine bağlayan yol çalışması ile ilgili 1/5000 ölçekli plan değişiklik dosyası Bursa Büyükşehir Belediye Meclisine sunuldu” dedi.

ÇATI VE KONTEYNER YAPILAŞMA ŞARTLARI BELİRLENDİ 
Belediye Meclisinin 2016 yılı içerisinde şehrin bugününe ve geleceğine yön verecek önemli kararları aldığını belirten Aktaş; “Bu manada Otopark yönetmeliğine ilave kararlar alındı. Otopark grupları, otoparkın yerinde bırakılması ve bedelinin ödenmesi ile ilgili güncellemeler yapılarak Otopark tesisi mümkün olmayan yerler için otopark grupları güncellendi ve bedellerinin tespiti yapıldı. Otopark giriş-çıkış yasağı bulunan güzergahlar yeniden belirlendi. Ayrıca Çatı yapılaşma şartları da belirlendi. Buna göre çatı eğimi saçak ucunu sıfırlayacak şekilde max; % 50’yi geçmeyecek birinci eğim ve max; 4.50 metre mahya yüksekliğini aşmayan, minimum % 33 meyilin altına düşmeyen ikinci eğimle iki eğimli çatı yapılabilir ibaresi belirlendi. Konut harici yapılarda tonoz çatı uygulaması yapılabilir şartları ortaya koyuldu. Bunun yanında konteyner yapılaşma şartları da belirlendi. Buna göre 3m x 7m ebatlarında (21 m²)’yi geçmeyen konteynerin yapılaşma şartları; çiftçinin Ç.K.S.’ne kayıtlı olduğunun belgelendirilmesi, Belediye İzni ile ruhsata tabi olmayan yapı olması, Min. Parsel büyüklüğünün 5000 metrekare olması, komşu parsellerden min 5 m yaklaşma mesafe verilmesi, Kadastral yola cephesinin bulunması ya da geçiş yolu izin belgesi bulunması, sit alanları dışında olması, aplikasyon krokisi şartı aranması, Max yüksekliğin 2.50 m olması, Elektrik ve su bağlantısının hiçbir şekilde verilmemesi, yapı oturma alanı da dahil hiçbir şekilde beton dökülmemesi karara bağlanırken, 1/25 000 ölçekli çevre düzeni plan notları değişikliği(tarım arazileri ile ilgili hükümler) onaylanarak Revizyon çalışmaları ile ilgili plan çalışmaları da başlatıldı” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2016 yılı içerisinde yürüttüğü Kentsel Dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi veren Aktaş; “6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanuna istinaden kentsel dönüşüm çalışmaları başlatılmıştır. Kentsel dönüşümdeki amaç, farklı nedenlerden ötürü zaman içerisinde eskimiş, köhnemiş, yıpranmış ya da kimi durumlarda vazgeçilmiş kentsel dokunun, günün sosyo-ekonomik ve fiziksel koşulları göz önünde tutularak değiştirilmesi, dönüştürülmesi, ıslah edilmesi ve yeniden canlandırılarak kente kazandırılmasıdır. Bu amaçla İnegöl kent bütününde dönüşüm potansiyeli olan öncelikli alan tespit çalışmaları yapılarak alan belirlenmiştir. İlçemiz Turgutalp Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm Çalışma alanımız belirlenmiştir. Toplam 152.731.091 metrekare alan içerisinde düşünülen kentsel dönüşüm alanı ile ilgili analiz çalışmaları yapılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının istediği formata uygun analizler hazırlanma aşamasındayız” şeklinde konuştu.

TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASI ORTAYA ÇIKARAN RESTORASYON PROJELERİ 
Tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkma bilinciyle projelerimizi bir bir hayata geçirerek tarihimizi yeniden ayağa kaldırmanın mutluluğunu yaşıyoruz diyen Aktaş, “Bir yandan geleceğin modern kentini inşa ederken, bir yandan da insanların refah seviyesi ve kentlilik bilincine katkı adına tarihi ve kültürel mirasımızı ortaya çıkaracak restorasyon projeleri gerçekleştiriyoruz. Bu amaçla 2016 yılı içerisinde 5. Mahalle Konağımızı Aile Danışma Merkezi ve Engelliler Gündüz Bakım Evi olarak Osmaniye Mahallesine kazandırdık. Her mahalleye bir hizmet noktası kazandırma hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarımız kapsamında son olarak Burhaniye Mahallesi’nde tescilli yapımızın yenileme çalışmaları tamamlanarak mahalle konağımızı hizmete açmıştık. Bundan sonra da tarihimizi yeniden ayağa kaldırma adına projelerimizi bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu anlayışla 7. Mahalle Konağı olarak 2017 yılı içerisinde Melek Türkel Mahalle Konağını restore ederek hem Yenice Mahallemize hem de ilçe halkımıza kazandırmayı düşünüyoruz” dedi.

Aktaş son olarak; “İnegöl Belediyesi olarak şehrimizi yaşadıkça güzelleşen, her dönemde kendini yeniden üreten, geçmiş ile şimdi ve yarın arasında kurulan derin ve anlamlı bir bağ olarak hayatı her yönden kucaklamaya çalışan ve hemşerilerimize kendilerinin özel ve anlamlı olduğunu hissettirebilmek anlayışla var gücüyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2017, 17:10
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner103

banner73