İnegöl İçin Çalışmaya Devam

İnegöl’ü yaşanabilir modern bir kent olarak geleceğe taşımak için birçok önemli projeyi hayata geçiren İnegöl Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 2017 yılı içerisinde insan odaklı çalışma prensibiyle hareket ederek İnegöl’e yeni bir vizyon katmayı başardı.

İnegöl İçin Çalışmaya Devam

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü hayata geçirdiği projeler ile şehrin çehresini değiştirirken, her geçen gün artan hizmet ağı ile vatandaşların yaşadıkları şehirden mutlu olabilmeleri adına örnek bir yönetim anlayışı ortaya koymaya çalışıyor.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2017 yılı faaliyetleri hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, “İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz ortaya koyduğu çalışmalarıyla 2017 yılını verimli ve etkin bir şekilde geçirdi. İnegöl Belediyesi olarak şehrimizi yaşadıkça güzelleşen, her dönemde kendini yeniden üreten, geçmiş ile şimdi ve yarın arasında kurulan derin ve anlamlı bir bağ olarak hayatı her yönden kucaklamaya çalışan ve hemşerilerimize kendilerinin özel ve anlamlı olduğunu hissettirebilmek anlayışla var gücüyle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“KALİTELİ, STANDARTLARI ÜST DÜZEYDE OLAN BİR HİZMET ANLAYIŞI”
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün kentin dokusunu ve görselliğini ön plana çıkaran çalışmalara imza attığını belirten Taban, “Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan 8 birim ile birlikte 43 teknik personel ve 7 diğer hizmetlerde görevli olmak üzere toplam 50 personel ile İnegöl'ümüze hizmet vermekteyiz. Belediye olarak şehrin her noktasında var olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın belediyemizden kaliteli, standartları üst düzeyde olan bir hizmet almaları için uğraş vermekteyiz” dedi.

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
Şeffaf, katılımcı ve günü yakalayan bir hizmet anlayışı ile yola devam ettiklerini belirten Taban, “Bu kapsamda 4708 sayılı yapı denetim kanununa bağlı yapı denetim firmalarıyla İnegöllümüzdeki hizmetleriyle ilgili bilgi alışverişi ve genel değerlendirme toplantısı yaptık. 1 Ekim 2017 tarihin de yürürlüğe giren 3194 sayılı imar kanununa bağlı planlı alanlar imar yönetmeliğinin getirdiği yeni uygulamalar ile ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘planlı alanlar imar yönetmeliği’ seminerine katılım gerçekleştirdik. 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren 3194 sayılı imar kanununa bağlı yeni planlı alanlar imar yönetmeliğinin getirdiği yeni uygulamalar ile ilgili mimarlar odası, inşaat mühendisleri odası ve diğer ilgili oda yetkilileri ile bilgilendirme toplantısı yaparak müdürlüğümüzün işleyişinin daha koordineli bir şekilde olmasına çalıştık.”

“İNEGÖL’Ü BİR BÜTÜN OLARAK DÜŞÜNÜYORUZ”
İnegöl’ün her geçe gün büyüyen ve gelişen yapısına uygun çalışmaları ve projeleri hayata geçirmenin telaşı içerisindeyiz diyen Taban, “Bu anlayışla 2017 yılı içerisinde 1293 adet planlı, 278 adet plansız alan, 1515 adet mahkeme, icra müdürlükleri olmak üzere toplam 3086 adet imar durumu verildi. Ayrıca 1307 adet mimari ön olur kaydı yapıldığını buradan hatırlatmak isterim. Bunun yanında Mimari Estetik Komisyonumuz mimari anlayışa ters olmayacak ve şehir görüntüsüne bir bütünlük katacak önemli kararlara da imza atmıştır” dedi.

“TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASI ORTAYA ÇIKARMANIN DERDİNDEYİZ”
Tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkma bilinciyle projelerimizi bir bir hayata geçirerek tarihimizi yeniden ayağa kaldırmanın derdindeyiz Taban, “Bir yandan geleceğin modern kentini inşa ederken, bir yandan da insanların refah seviyesi ve kentlilik bilincine katkı adına tarihi ve kültürel mirasımızı ortaya çıkaracak restorasyon projeleri gerçekleştiriyoruz. İnegöl’ümüze yakışacak yapıları restore ederek geçmişimize ve şehrimize olan bağlılığımızı bir kat daha artırmanın güzelliğini yaşıyoruz. Bundan sonra da tarihimizi yeniden ayağa kaldırma adına projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu anlayışla 7. Mahalle Konağı olarak 2018 yılı içerisinde İnegöl Belediyesi Mahalle Konağını restore ederek hem Cuma Mahallemize hem de ilçe halkımıza kazandırmayı düşünüyoruz” dedi.

“İNEGÖL’E DEĞER KATMAYA DEVAM EDİYORUZ”
Planlama Birimi tarafından yapılan faaliyetlere de değinen Taban, “2017 Yılı içerisinde meclis gündemine alınan konuları detaylı irdelemek ve arazide yer görme yapılmasına yönelik imar komisyon toplantıları düzenlendi. Çayyaka mahallesi Boğaz ova mevkiinde plan çalışmaları yapıldı .Plan çalışması yapılacak alanın sınırı belirlenerek plana esas jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmaları yapıldı. Yapılan tüm analizler ışığında Boğaz ova mevkiine ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı Bursa Büyükşehir Belediye meclisinde onaylanarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı belediye meclisimiz tarafından onaylandı. Koruma amaçlı imar İmar Planı revizyonu ile ilgili koruma Kurulu üyeleri ile birlikte Koruma planı Alanımız arazide gezilerek yapılacak çalışmalar ile ilgili toplantı yapıldı. Bunun yanında Planlama biriminde geçmişten günümüze meclis kararları ve onaylı planların bulunduğu arşiv dosyaları ile ilgili tarama işlemi başlatılmış olup böylece vatandaşa daha hızlı hizmet sunulması amaçlanmaktadır.1/25 000 ölçekli İnegöl çevre düzeni planı ve 1/5000 ölçekli İnegöl nazım imar plan notlarında kırsal yerleşme ve gelişme alanları ile ilgili plan hükümlerinin 1/100 000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Plan Hükümlerine göre revize edilerek planlama bölgelerinde plan bütünlüğü sağlanarak vatandaşlarımıza daha eşit bir yapılaşma imkanı da sağlanmıştır.”

1634 İNŞAAT RUHSATI DÜZENLEDİ
2017 yılında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnşaat Ruhsat Birimi tarafından 1634 inşaat ruhsatı düzenlediğini de belirten Taban, “Bunlardan 1219 adedi yeni yapı için düzenlenmiş olup diğerleri ilave kat, tadilat ve isim değişikliği adı altında düzenlenirken, ayrıca 6360 sayılı yasayla köyden mahalleye dönüşen kırsal yerleşme alanlarında 154 inşaat izin belgesi düzenlenmiştir.”

“KONTROL VE DENETLEME MEKANİZMASINI ÖNEMSİYORUZ”
Kontrol ve denetleme mekanizmasını en iyi şekilde yerine getirdiklerini ifade eden Taban, “Bu kapsamda Yapı Kullanma Ruhsat Birimi tarafımızdan 1135 yapı kullanma izin belgesi mimari projesiyle birlikte yerinde yapılan kontroller doğrultusunda düzenlenirken, 78 yapı kullanma izin belgesi mimari projesi ile birlikte yerinde yapılan kontroller doğrultusunda kırsal mahallelerimiz için düzenlenmiştir. Ayrıca Yapı Kontrol (Kaçak Yapı) Birimi tarafından 238 adet ruhsatsız ve proje eklerine aykırı yapıya zabıt tutulmuş, 43 adet Mail-İ İnhidam kararı da alınmıştır. 634 Sayılı kat mülkiyeti kanununa göre ise site yöneticiliği ve apartman yöneticiliğine teşvik etmek için yüksek katlı binaların (8 daire ve üzeri) tespiti yapılırken, yıkım tehlikesi arz eden eski ve metruk binalar için yıkım kararı alınmıştır. Ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı binalar tespit edilmiş ve 3194 sayılı imar kanununun 32. ve 42. maddesine istinaden gerekli işlemler yapılmıştır” diye konuştu.

ETKİN VE VERİMLİ BİR İŞ AKIŞI İLE HİZMETE DEVAM
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde konuşlandırılan Arşiv Biriminin 2017 yılı içerisinde etkin ve verimli bir iş akışı ile çalışmalarına devam ettiğini belirten Taban;“Bu anlayışla 2621 ruhsat dosyası taranarak arşive kaldırılırken,2621 Adet İnşaat ruhsat dosyası, 782 hakediş dosyası ile kat irtifaklarının tara işlemi gerçekleşmiştir. Bunun yanında eksperlere, yapı denetim firmalarına, mühendislik ve mimarlık firmalarına dosya çıkarma işlemi ile ruhsat servisimizce inşaat ruhsatı kesilen dosyaların arşivimize girişi ve tasnifleri yapılmıştır. Ayrıca kesilen ruhsatlar her ay düzenli olarak SGK kurumuna gönderilme işlemi ve planlama servisinden gelen evrakların taraması da yapılmıştır. Ayrıca arşiv içerisinde dosyaların düzenleme işlemleri yapılıp aranılan dosyaların kolay bulunabilmesi için numarataj çalışması da titizlikle yerine getiirlmiştir.”

Taban son olarak; “İnegöl Belediyesi olarak günümüzde değişen ve gelişen dünyanın paralelinde geliştirilen teknoloji ışığında gerekli yasa ve yönetmelik çerçevesinde İnegöl’ümüzde sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlayacak sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirerek, vatandaşımızın yaşam standartlarını yükselten bir İnegöl’ün oluşumuna katkı sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2018, 21:13

Ali Sünlüklü

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
güvenilir bahis siteleri güvenilir bahis siteleri popüler bahis siteleri popüler bahis siteleri popüler bahis siteleri