ABDULLAH BÜYÜKIŞIKLAR DA ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Bursa Şubesi’nde 10-11 Şubat tarihlerinde yapılanacak olağan genel kurul öncesinde, EMO Bursa Şubesi Demokrat Mühendisler Grubu adına Abdullah Büyükışıklar, adaylığını açıkladı.

ABDULLAH BÜYÜKIŞIKLAR DA ADAYLIĞINI AÇIKLADI
 EMO Bursa Şubesi’nde gerçekleştirilen adaylık açıklamasına EMO Bursa Şubesi Demokrat
Mühendisler Grubu’nun başkan adayı Abdullah Büyükışıklar’ın yanı sıra yönetim kurulu asil ve yedek
üyeleriyle denetim kurulu asil ve yedek üyeleri hazır bulundu.
Demokrat Mühendisler Grubu Başkan Adayı Abdullah Büyükışıklar’ın adaylık açılması metni şu
şekildedir:
“Sevgili meslektaşlarımız…
Türkiye’yi inşa eden mühendislerimizin öz örgütü Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinde seçim
süreci devam ediyor.
Bu süreçte Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi de 10-11 Şubat 2018 tarihlerinde Genel
Kurulunu gerçekleştirecek.
Bizler, EMO Bursa Şubesine üye Demokrat Mühendisler olarak odamıza yeni bir ses, heyecan ve
dinamizm katmak, mesleğimiz alanında ülkemizin ve meslektaşlarımızın sorunlarına çözümler üretmek
için EMO Bursa Şubesini yönetmeye adayız.
Genç olduğu kadar, deneyimli, fedakâr, üretken, cesur, devrimci, Atatürkçü, aydınlanmacı, demokrat
bir ekibiz.
Göreve Hazırız…
Değerli basın mensupları…
Değerli Meslektaşlarımız:
Mesleğimiz, ortaya çıktığı günden bu yana, toplumun gelişiminde ilk kez bu kadar büyük önem
kazanmıştır. Elektrik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ile buna bağlı disiplinler insanlığın önünü
açıp geleceğe taşıyan bir bilim dalı ve teknolojik gelişme alanı olmuştur.
Ne acıdır ki, bu meslek dalında eğitim alıp insanlığa, halkımıza hizmet götüren bizler, bu alanda
üretilen katma değerden payımızı alamadığımız gibi, ülkemiz ve hizmet alan halkımız da bu alanda
büyük bir sömürü ağının parçası haline getirilmiştir.
Mesleğimiz alanında ülkemizdeki talana ve sömürüye “dur” diyecek, meslek alanını düzenleyecek,
görev ve yetkileri ile tüketici yurttaşlar arasındaki düzeni sağlayıp kurallarını oluşturacak,
meslektaşlarımızın hak ettiği yaşam düzenini sağlayacak olan temel kuruluş ise gözbebeğimiz, meslek
örgütümüz olan Elektrik Mühendisleri Odamızdır.
Ülkemizde üniversite eğitiminin plansız gelişerek her geçen gün mezun sayısının artması, mevcut
alandan alınan payın küçülmesi yanında, yetkisiz ve ilgisiz kişilerin de bu alana sokulması ile mevcut
alan daha da küçülmekte, meslektaşlarımız hak ettiği payı almak şöyle dursun yoksulluk, hatta açlık
sınırı sayılacak ücretlerle çalışmaktadır.
Bu durum karşısında meslektaşlarımız halkımıza karşı görevlerini yapamaz, enerji alanında ülkemizde
yürütülen talan, yeni gelişen teknolojiler konusunda elektronik çöplüğe dönüşmemiz konusunda gerekli
tüketici bilinci oluşturma görevini yerine getirmemekte, meslektaş dayanışmasını sağlayamamaktadır.

Bu mesleği yapabilmek için en yüksek puanlarla en iyi okullarda okuyan, en bilinçli insanlarımız kendi
dertlerinden halkımızın dertlerine eğilecek fırsat bulamamaktadır.
Halkımıza ve meslektaşlarımıza karşı görevimizi yerine getirmenin birinci koşulu, öz örgütümüz olan
meslek odamız içinde sımsıkı kenetlenmek kadar, odamızın doğru politikalar ve mücadele hedefleri ile
yönetilmesidir.
İşte bu nedenle, biz aşağıda isimleri bulunan arkadaşlarımız ve EMO Bursa Şubesi üyeleri ile birlikte,
yukarıda kısaca özetlediğimiz hedeflere ulaşabilmek için göreve hazırız.
Meslek odamız içinde bu güne değin aldığımız görevler yanında, meslek yaşamında edindiğimiz
deneyimler ve ülke sorunları karşısındaki tutum ve tepkilerimizle bu görevin üstesinden geleceğimize
inanıyoruz.
Böyle bir görevi, üzerimize kaldığı için değil, nöbet sırası geldiği için değil, başkaları istediği için değil,
inançla, kararlılıkla, özgür irademizle, ısrarla istiyoruz.
Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesinde;
Emekten yana, emperyalizmin ve yandaşlarının ülkemiz üzerindeki sömürü çarkına karşı, halkımızın
insafsızca sömürülmesinin önüne dikilen, tüketicinin avukatı olabilen, meslektaşlar arasında
dayanışmayı geliştirip haksız rekabetin önüne geçerek, meslektaşlarımızın sektörde üretilen artı
değerden hak ettiği payı alması mücadelesini vereceğiz.
Bu mücadeleyi verirken, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, cumhuriyetimizin kazanımlarını savunan,
bağımsızlığımızı titizlikle koruyan, laik, demokratik, hukuk devletine saygılı, insan haklarına, kadın
haklarına değer veren, çocuk emeğinin sömürüsüne karşı, çocuk istismarı ile mücadele eden,
insanların insan gibi yaşadığı, adalet duygusunun zedelenmediği, barışın egemen olduğu bir Türkiye
Cumhuriyeti hedefimizden hiç şaşmayacağız. Sapmayacağız.
Mesleğimizle ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyen, bunları üyelerimizle paylaşıp meslek içi
eğitime önem veren, bu gelişmeleri kamu yararına kullanan, halkı bilgilendiren, enerji üretim ve
kullanımında yeni, yenilenebilir, kamucu ve yerli kaynaklara dayalı teknolojiler kullanan, haberleşmede
ulusalcı ve özgür, yatırımda üretken, çevreci, insana, emeğe saygılı, kentlerimizde kent rantının
paylaşımından başka yarar üretmeyen politikalara karşı, gelişen teknolojinin kent yaşamını
kolaylaştırıcı olanaklarından yararlanan, insanların refah ve mutluluğunu hedefleyen sömürüsüz özgür
bir gelecek için adayız.
Başarabilmek için tüm meslektaşlarımızı seferber ederek onlarla birlikte hedefe yürümek gerektiğine
inanıyoruz.
Bu nedenle EMO Bursa Şubesi Demokrat Mühendisleri olarak; GÖREVE HAZIRIZ... İNANÇLA,
KARARLILIKLA, ÖZGÜR İRADEMİZLE, ISRARLA GÖREV İSTİYORUZ…
Bu amaçla meslektaşlarımızdan destek ve görev beklediğimizi siz değerli basın emekçileri aracılığı ile
bir kez daha duyurmak istiyoruz..
EMO Bursa Şubesinin 10-11 Şubat 2018 günleri yapılacak Genel Kurulunda kırmızı renkli ve Abdullah
Büyükışıklar ile başlayan listeye desteğinizi bekliyoruz.”
Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi DEMOKRAT MÜHENDİSLER
EMO Bursa Şubesi Demokrat Mühendisler Grubu yönetim ve denetim kurulu adayları şu isimlerden
oluşuyor
Yönetim Kurulu Asil Üye Adayları:

Abdullah Büyükışıklar, Gülizar Karamehmetoğlu, Hulki Artut, Mahmut Cura, Hüsnü Bora Özçelik,
Gökhan Gündoğdu, Onur Orhan
Yönetim Kurulu Yedek Üye Adayları:
Nuri Bektaş, Cahit Yaran, Enis Gürer, Tayfun Tutar, Serhat Altay, Özer Akseki, Harun Hatipoğlu
Denetim Kurulu Asil Üye Adayları:
Hülya Atalay Öcal, Mustafa Kemal Üçbaş, Baha Erim,
Denetim Kurulu Yedek Üye Adayları:
Erkan Türel, Doğan Temizkan, Emre Hadımoğulları
Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2018, 14:40
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
güvenilir bahis siteleri güvenilir bahis siteleri popüler bahis siteleri popüler bahis siteleri popüler bahis siteleri