banner78

6769 NOLU SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE YENİ BİR BAŞLANGIÇ !

 Tarihler 10.01.2017yi gösterirken, üreticisinden tüketicisine, sanayicisinden kobi’ sine kadar herkesin hayatında yeni bir başlangıç oldu. Yıllardır süre gelen, eksiklikleriyle fazlalıklarıyla 3 ayaklı masa 4. Ayağını buldu ve nihayet Sınai Mülkiyet hakları kanunlaştı. Adına da “6769 no.lu Sınai Mülkiyet Kanunu” denildi.

Her ne kadar bazı hukukçulara göre bahsedilen kanunda ucu açık maddeler yer alsa da, yeni kanun birçok konuda hayatımıza yenilik ve kolaylık getiren daha adil bir sistem sunmakta. 

Sınai mülkiyet dediğimiz; Marka, Patent, Faydalı Model, Tasarım, Coğrafi işaret gibi işlemler bilindiği üzere Türk Patent Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. 6769 no.lu SMK ‘da ise artık bu isim tarih oluyor ve Türk Patent Enstitüsü; “Türk Patent ve Marka Kurumu”unvanını alıyor. Bununla birlikte kendi iç işleyişlerinde farklı departmanlar kurularak, Sınai Mülkiyet haklarının daha kapsamlı ve kaliteli bir şekilde işleyişini sağlamak adına çalışmalar devam ediyor.

6769 no.lu SMK’ya genel olarak bakıldığındabaşvuru sahipleri açısından hem ticari yönden hem de hukuki anlamda büyük imkanlar sağlayacağa benziyor. Bu değişikliklerden kısaca bahsetmek gerekirse;

Tescil süreçleri kısalıyor…Örneğin, 556 sayılı KHK’ya göre bir marka başvurusunun tescile bağlanması ortalama 1 yılı buluyor iken, yeni kanun ile bu süreç 6-8 aya kadar düşüyor.

İtiraz süreçleri kısalıyor…Markalarda 3 ay olan bülten süreci 2 aya düşerken, tasarımlarda 6 ay olan bülten süreci 3 aya düşüyor. Bu durumda itiraz edecek kişilerin itiraz zamanını kaçırmaması için süreçler konusunda dikkat etmesi gerekiyor.

Kullanım zorunluluğugeliyor…Yani yayınlanan bir markaya itiraz eden markasını kullandığı ispatlayamazsa itirazın reddedilme ihtimali doğuyor. Böylelikle markaların boşyere zaptedilmesi engelleniyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunun İptal yetkisi doğuyor… Kullanılmadığı kanıtlanan marka için mahkeme yoluna gidilmeden Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 7 yıl içerisinde iptal yetkisi doğuyor. Aynı zamanda, yayınlanan Patent ve Faydalı Modellere gelen itirazların Türk Patent ve Marka Kurumutarafından değerlendirilmesi zorunluluğu getiriliyor. Böylelikle, haklı itirazlar neticesinde Patent yada Faydalı Model başvuruları konu mahkeme yoluna gitmeden Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde iptal edilebilecek.

Muvafakat ile tescil alınabiliyor… Marka sahibinden yazılı muvafakat alınması şartıyla aynı marka, aynı mal ve hizmetler için bir başkası adına da tescil edilebiliyor.

 

Yenileme zamanlarındaki değişiklik… Koruma tarihi tam tarih baz alınarak yenileme yapılıyor. Eski KHK’da yenileme, koruma tarihinin ay sonuna denk gelen zamanda yapılmakta idi. Bu durum, hak kaybı olmaması adına başvuru sahiplerinin dikkatli olması gereken bir konu.

 

 

 

 

 

Tasarımlarda ve faydalı modellerde yenilik araştırması geliyor… Eski KHK’da yenilik araştırılması yapılmadan başvurulan tüm tasarım ve faydalı modeller bültene çıkarılmakta idi. Bu durumda  yeni olsun olmasın, eğer ki itiraz edilmezse her tasarım ve faydalı model tescile bağlanmakta, tescil sonrası fark edilen yeni olmayan başvurular için hukuki yollara başvurulmaktaydı. Yeni kanunda bu tasarım ve faydalı modellerin haksız yere koruma altına alınması sorunu ortadan kalkacak.

 

İncelemesiz Patent kalkıyor... Artık tüm patent başvuruları incelemeli patent şeklinde olacak.

 

Patentlerde tescil sonrası itiraz hakkı getiriliyor…  Böylece mahkemelere gitmek yerine belge yayınından sonraki 6 ay içinde menfaati olanlar tescile itiraz edebilecek. 

 

Kısacası;551, 554, 555 ve 556 sayılı KHK’ların eksik yönleri olabildiğince6769 no.lu Sınai Mülkiyet Kanunu ile yeniden hayat buluyor. Herkes için yeni bir dönem başlıyor; daha yeni, daha adil ve hayatımızı kolaylaştıracak bir dönem.

Hepimize hayırlı olması dileğiyle.

 

Saygılarımla …

YORUM EKLE